Jeugd en gezin

Opgroeien gaat vaak niet helemaal vanzelf. We willen allemaal het beste voor ons kind, maar opvoeden is niet altijd eenvoudig. Het is voor veel ouders een zoektocht. Soms heeft u deskundig advies nodig. Of het nu om kleine vragen of grote problemen gaat: het is goed om te weten dat u er niet alleen voor staat! Bij Bestwijzer groeien we met elk kind mee door ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 4 t/m 18 jaar. Zo kunt op één adres terecht voor de schoolarts, een uitgebreid aanbod aan jeugd- en jongerenwerk of begeleiding bij de opvoeding. Dat is een hele zorg minder!

Hieronder kunt u kiezen uit situaties waar u hulp bij zoekt. Staat uw (hulp)vraag er niet bij? Wellicht kunnen wij u toch helpen. Neem contact op met Bestwijzer via telefoon of e-mail. U bent ook altijd welkom, tijdens openingstijden, bij Bestwijzer.

Covid-19

Ik vind het lastig om met de maatregelen om te gaan.

Op de site van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) staan de huidige corona-maatregelen uitgelegd.

Heb je klachten of ben je in contact geweest met iemand die corona heeft?
Ga naar coronatest.nl (Deze link gaat naar een externe website) of bel naar de GGD: 0800 – 1202 voor het maken een afspraak.

Door de maatregelen kan het zijn dat je behoefte hebt aan sociaal contact.
De sport- en cultuurcoaches van Tuurlijk uit Best organiseren veel diverse activiteiten met leeftijdgenoten waar je aan mee kan doen. Neem eens een kijkje op de facebookpagina van Tuurlijk (Deze link gaat naar een externe website).
Ook bij jongerencentrum Todo (Deze link gaat naar een externe website) ben je vrij om langs te komen en mee te doen met activiteiten.

Ik ervaar lichamelijke problemen door Corona

Na besmetting met het virus, kun je nog lang lichamelijke klachten ervaren. Je bent niet de enige.
Op Facebook is een landelijke lotgenotengroep, genaamd ‘corona-ervaringen en langdurige klachten’. Wanneer je je aansluit bij deze groep kan je ervaringen uitwisselen met lotgenoten.

Als je behoefte hebt aan hulp met revalideren, neem dan contact op met je huisarts.

Ik voel me eenzaam, verdrietig of somber door Corona

Het is begrijpelijk dat je je eenzaam, verdrietig of somber voelt, of dat je meer stress ervaart of verveelt. Je bent niet alleen. Bespreek dit met de mensen om je heen en ondersteun elkaar.

Sinds corona voelen veel jongeren van jouw leeftijd zich eenzamer. Onthoud goed: Samen sta je sterker.
De website van Een tegen Eenzaamheid (Deze link gaat naar een externe website) biedt handvaten die je kunnen helpen om je fijner te voelen.

De sport- en cultuurcoaches van Tuurlijk uit Best organiseren veel diverse activiteiten met leeftijdgenoten waar je aan mee kan doen. Door mee te doen leer je nieuwe mensen kennen en heb je leuke activiteiten om naar uit te kijken. Neem eens een kijkje op de facebookpagina van Tuurlijk (Deze link gaat naar een externe website).
Ook bij jongerencentrum Todo (Deze link gaat naar een externe website) ben je vrij om langs te komen en mee te doen met activiteiten.
Wanneer je daarnaast behoefte heeft aan een luisterend oor, kan je altijd contact met ons opnemen.

Mijn kind mist sociaal contact

Weinig sociaal contact kan een grote impact hebben op uw kind. Sociaal contact is van grote waarde voor uw kind. Ga hierover het gesprek aan met uw kind en vraag waar uw kind behoefte aan heeft.

Ook kan het voor uw kind helpen om mee te doen met leuke activiteiten met leeftijdsgenoten. De sport- en cultuurcoaches van de lokale organisatie Tuurlijk organiseren veel leuke activiteiten (Deze link gaat naar een externe website) met jongeren binnen Best. 

Ook bij jongerencentrum Todo (Deze link gaat naar een externe website) kan uw kind mee doen aan leuke activiteiten. 
Kijk eens bij het kopje ‘Ik vind het lastig om te gaan met de maatregelen’ voor meer informatie.

Hoe onderhoud ik mijn sociale contacten tijdens de Covid-19 pandemie?

De getroffen maatregelen beperken je in je sociale contacten. Het is begrijpelijk dat je hier last van hebt.

Ondanks de impact van de maatregelen op je sociale leven, kan je zelf de impact beperken. Organiseer online activiteiten, bel regelmatig met vrienden en familie en ga regelmatig naar buiten.

De sport- en cultuurcoaches van Tuurlijk uit Best organiseren veel diverse activiteiten met leeftijdgenoten waar je aan mee kan doen. Door mee te doen leer je nieuwe mensen kennen en heb je leuke activiteiten om naar uit te kijken. Neem eens een kijkje op de facebookpagina van Tuurlijk (Deze link gaat naar een externe website).
Ook bij jongerencentrum Todo (Deze link gaat naar een externe website) ben je vrij om langs te komen en mee te doen met activiteiten.

Pesten

Ik voel me gepest of buitengesloten

Je gepest of buitengesloten voelen is niet fijn. Onthoud dat het niet aan jou ligt en dat je niet alleen bent. Vertel het aan je ouders, leraar of anderen om je heen.
Vertel het ook aan je mentor en de anti-pestcoördinator op school.
Kijk op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) bij wie je nog meer terecht kan.

Ook mag je contact opnemen met het infopunt van LevBest (Deze link gaat naar een externe website).

Mijn kind wordt gepest

Uw kind kan zich eenzaam voelen of het moeilijk vinden om erover te praten. Probeer het gesprek aan te gaan met uw kind. Soms kan het fijn zijn om ondertussen iets te doen, zoals wandelen.

Wanneer uw kind behoefte heeft aan een gesprek, mag u contact opnemen met het infopunt van LevBest.

Mijn kind vertoont pestgedrag

Vaak spelen er persoonlijke redenen een rol bij een kind dat pestgedrag vertoont. Ga het gesprek aan met uw kind en vraag waarom hij of zij pestgedrag vertoont. Probeer samen tot een oplossing op het probleem te komen en bespreek dit met de leraar.
Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding of niet kunt ontdekken wat de oorzaak is, kunt u contact opnemen met met het infopunt van LevBest (Deze link gaat naar een externe website).

Hoe herken ik pestgedrag?

Kijk goed naar uw kind. Herkent u signalen die wijzen op pestgedrag bij uw kind of signalen dat uw kind gepest wordt?
Voor een duidelijk overzicht van signalen van pesten, kijk op de website van Apetrotse Kinderen (Deze link gaat naar een externe website)

Pesten en Social Media

Door het toenemende social media gebruik, neemt online pesten toe. Er zijn verschillende vormen van online pesten. Op de site van Stop Pesten Nu (Deze link gaat naar een externe website) vindt u uitleg over de verschillende vormen van cyberpesten, de gevolgen en de signalen.

Ik heb te maken met pesten op social media

Je gepest voelen is niet fijn, maar onthoud dat je niet alleen bent. Ga het gesprek aan met je ouders, de leraar en je vrienden, ondanks dat het spannend is. Als het pesten aan blijft houden, sla online bewijsmateriaal op en meldt dit bij de politie.

Mijn kind heeft wordt gepest op social media

Pesten heeft een grote impact op uw kind, waardoor het zich verdrietig of eenzaam kan voelen. Luister daarom goed naar uw kind en praat erover. Vind u het lastig om het gesprek aan te gaan met uw kind, probeer dit eens in een andere setting te doen, bijvoorbeeld tijdens een wandeling.

Als het pesten aan blijft houden, sla dan het online bewijsmateriaal op en meldt dit bij de politie.

Bij behoefte aan hulp of een gesprek, mag u contact opnemen met het infopunt van LevBest (Deze link gaat naar een externe website).

Eenzaamheid en depressie

Ik voel me eenzaam

Het is niet fijn om je eenzaam te voelen. Praat hierover met je ouders, mentor of iemand anders waar je dit mee kunt bespreken.

Voel je je eenzaam doordat je weinig fysiek contact hebt met anderen? Doe mee aan activiteiten waar je nieuwe mensen leert kennen, word lid van een vereniging en probeer nieuwe hobby’s uit. Check ook de website Een tegen Eenzaamheid (Deze link gaat naar een externe website) voor tips. 

Tuurlijk (Deze link gaat naar een externe website) organiseert veel verschillende activiteiten waar je aan mee kunt doen. 
Kijk ook eens naar het activiteitenaanbod van jongerencentrum Todo (Deze link gaat naar een externe website).

Voel je je eenzaam ook al heb je veel vrienden en onderneem je veel activiteiten? Bespreek dit met je ouders, en met je mentor. Blijft dit gevoel aanhouden, heb je niemand om dit mee te bespreken, of kom je er niet achter waar het door komt, neem dan contact op met je huisarts.

Ik voel me somber / verdrietig

Het is niet gek wanneer je een tijdje somber of verdrietig voelt. Vertel dit aan je ouders, mentor of iemand anders waar je dit mee kunt bespreken. Ga samen in gesprek en probeer erachter te komen waar het gevoel vandaan komt.

Of het gevoel komt door eenzaamheid, of door rouw, soms kunnen activiteiten een goede afleiding zijn.
Voor leuke activiteiten om aan deel te nemen, kijk op de site van jongerencentrum Todo (Deze link gaat naar een externe website) of Tuurlijk (Deze link gaat naar een externe website)

Wanneer je behoefte hebt aan een luisterend oor, of je hebt vragen, dan kun je bellen naar de Kindertelefoon (Deze link gaat naar een externe website) 0800- 0432. 
Blijft het gevoel aanhouden, heb je niemand om dit mee te bespreken, of kom je er niet achter waar het door komt, neem dan contact op met de huisarts.   

Mijn kind voelt zich somber / verdrietig

Luister naar uw kind en praat er samen over. Soms is het lastig om het gesprek hierover aan te gaan met uw kind. Het helpt dan om activiteiten te ondernemen en tijdens deze activiteiten het gesprek aan te gaan. Probeer er samen achter te komen waar het gevoel vandaan komt. 
Wanneer het gevoel een oorzaak is van eenzaamheid, neem dan eens een kijkje bij het kopje ‘Ik voel me eenzaam’.
Raadpleeg het kopje ‘Ik voel met somber / verdrietig’ voor tips voor uw kind.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Ik voel me niet fijn thuis / Ik ervaar huiselijk geweld

Dit is niet fijn. Praat erover met iemand waarbij je je vertrouwd voelt.
Ook kun je gratis bellen naar Veilig Thuis, 0800-2000 of chatten via de website (Deze link gaat naar een externe website). Zij luisteren naar je.
Wanneer het lastig is om te bellen, kun je ook chatten met Veilig Thuis of je zegt bij de apotheek het codewoord ‘masker 19’.

Ook kun je altijd bellen naar de Kindertelefoon 0800-0432 of contact opnemen via de website (Deze link gaat naar een externe website).

Ik maak me zorgen over de thuissituatie van iemand anders

Ga het gesprek aan met diegene en let op de mogelijke signalen. Op de site van Ik Vermoed Huiselijk Geweld (Deze link gaat naar een externe website) staat meer informatie over de signalen van huiselijk geweld.

Maakt u zich zorgen (Deze link gaat naar een externe website), bel gratis naar Veilig Thuis 0800-2000. 

De medewerker van Veilig Thuis doorloopt met u enkele stappen. Deze stappen worden uitgelegd in een filmpje (Deze link gaat naar een externe website).

​Meer weten over wat te doen in crisis- of noodsituaties? Lees dan hier verder.

Jeugdpreventie

Samen met Stichting Best Onderwijs, kinderopvang, GGD, Lumens en Zuidzorg werken we samen om preventie op scholen en kinderopvang beter in te richten. Met preventie bedoelen we het voorkomen van problemen bij kinderen (en hun gezin), door tijdig en adequaat ondersteuning te bieden.

Door preventie op scholen en kinderopvang op een betere manier in te richten kunnen we voorkomen dat problemen groter worden. We voorkomen dan ook dat zwaardere hulp nodig is. Centraal staat de gezonde ontwikkeling van het kind.

Samenwerking door professionals

Hiervoor is nodig dat elke professional van elkaar weet wat zijn of haar rol en verantwoordelijkheid is. Zo kunnen we samen de stappen nemen die nodig zijn. Belangrijk hierin is dat we als professional weten wat we kunnen doen, als ons dingen opvallen bij een kind. Ook is het belangrijk dat scholen en kinderopvang een verbinding hebben met zorg, wanneer meer ondersteuning nodig is. In alle stappen die we nemen, kunnen we naar elkaar verantwoorden hoe we hebben gehandeld.

Samen voor preventie

De manier waarop we dit geregeld hebben noemen we 'Samen voor preventie'. U kunt het proces in het filmpje bekijken of bekijk de infographic Samen voor preventie (PDF, 693.9 kB).

Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen onder de 18 jaar. Bijvoorbeeld bij problemen in het gezin. Of als een kind spijbelt of depressief is. Hier vindt u informatie over jeugdhulp (Deze link gaat naar een externe website). En hulp en advies bij het regelen van jeugdhulp.

Scheiding in gezin

Op de website Jonge Helden (Deze link gaat naar een externe website) staat informatie voor kinderen. Uw kind kan hier video's van andere kinderen bekijken of een vraag stellen.

Op de website Villa Pinedo (Deze link gaat naar een externe website) krijgt uw kind hulp en advies. Met hun eigen online Buddy kunnen kinderen ervaringen uitwisselen en praten over emoties.

Wil uw kind met iemand praten? Het kan bellen met de Kindertelefoon (Deze link gaat naar een externe website). U kunt ook een afspraak voor uw kind maken bij de huisarts.

Problemen met opvoeden

Het opvoeden en verzorgen van kinderen kan soms moeilijk zijn. Heeft u twijfels of vragen over opvoeden?
Ga naar de website Opvoeden.nl (Deze link gaat naar een externe website). Hier vindt u veel informatie, advies en tips.

Of neem contact op met het consultatiebureau. U kunt ook hulp vragen aan de peuteropvang, het kinderdagverblijf of de school van uw kind.

Is de zorg voor uw kind te zwaar? Heeft u veel moeite met de opvoeding? Zoek dan hulp. Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen. Misschien kunt u hulp krijgen bij u thuis. Voor u, uw kind, of voor het hele gezin.

Kinderen kunnen problemen hebben waardoor ze extra lastig op te voeden zijn. Het ene kind steekt nu eenmaal anders in elkaar dan het andere. Sommige jongeren neigen meer naar probleemgedrag dan andere. Elk kind is uniek en eigen, maar het is voor u als ouder wel moeilijker om een kind op te voeden dat probleemgedrag vertoont als discrimineren, gokken, stelen, vernielen of agressiviteit. Soms helpt het als uw kind tijdelijk ergens anders woont. Bijvoorbeeld bij een gezin dat een paar dagen in de week voor uw kind zorgt.

Hulp nodig bij het gesprek?

Heeft u een gesprek voor ondersteuning? Dan is het goed om samen met iemand naar het gesprek te komen om uw situatie uit te kunnen leggen. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of mantelzorger. U kunt ook kosteloos gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Sluit het menu