Jeugd en gezin

Opgroeien gaat vaak niet helemaal vanzelf. Het is belangrijk dat de ontwikkeling van elk kind goed gevolgd wordt, zodat een kind als het nodig is snel de juiste ondersteuning krijgt. Daarnaast heeft elke opvoeder wel eens vragen over de opvoeding van zijn of haar kind. Deskundig advies is een waardevolle ondersteuning bij de ontwikkeling en opvoeding van elk kind. Of het nu om kleine vragen of grote problemen gaat: het is goed om te weten dat u er niet alleen voor staat!

Bij Bestwijzer groeien we met elk kind mee door ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 4 t/m 18 jaar. Zo kunt u op één adres terecht voor de schoolarts, een uitgebreid aanbod aan jeugd- en jongerenwerk of begeleiding bij de opvoeding. Dat is een hele zorg minder!

Staat uw (hulp)vraag er niet bij? Wellicht kunnen wij u toch helpen. Neem contact op met Bestwijzer via telefoon of e-mail. U bent ook altijd welkom, tijdens openingstijden, op onze locatie aan de Zonnewende 173.

Jeugdpreventie

Samen met Stichting Best Onderwijs, kinderopvang, GGD, Lumens en Zuidzorg werken we samen om preventie op scholen en kinderopvang beter in te richten. Met preventie bedoelen we het voorkomen van problemen bij kinderen (en hun gezin), door tijdig en adequaat ondersteuning te bieden.

Door preventie op scholen en kinderopvang op een betere manier in te richten kunnen we voorkomen dat problemen groter worden. We voorkomen dan ook dat zwaardere hulp nodig is. Centraal staat de gezonde ontwikkeling van het kind.

Samenwerking door professionals

Hiervoor is nodig dat elke professional van elkaar weet wat zijn of haar rol en verantwoordelijkheid is. Zo kunnen we samen de stappen nemen die nodig zijn. Belangrijk hierin is dat we als professional weten wat we kunnen doen, als ons dingen opvallen bij een kind. Ook is het belangrijk dat scholen en kinderopvang een verbinding hebben met zorg, wanneer meer ondersteuning nodig is. In alle stappen die we nemen, kunnen we naar elkaar verantwoorden hoe we hebben gehandeld.

Samen voor preventie

De manier waarop we dit geregeld hebben noemen we 'Samen voor preventie'. U kunt het proces in het filmpje bekijken of bekijk de infographic Samen voor preventie.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen onder de 18 jaar. Bijvoorbeeld bij problemen in het gezin. Of als een kind spijbelt of depressief is. Hier vindt u informatie over jeugdhulp. En hulp en advies bij het regelen van jeugdhulp.

Scheiding in gezin

Op de website Jonge Helden staat informatie voor kinderen. Uw kind kan hier video's van andere kinderen bekijken of een vraag stellen.

Op de website Villa Pinedo krijgt uw kind hulp en advies. Met hun eigen online Buddy kunnen kinderen ervaringen uitwisselen en praten over emoties.

Wil uw kind met iemand praten? Het kan bellen met de Kindertelefoon. U kunt ook een afspraak voor uw kind maken bij de huisarts.

Problemen met opvoeden

Het opvoeden en verzorgen van kinderen kan soms moeilijk zijn. Heeft u twijfels of vragen over opvoeden?
Ga naar de website Opvoeden.nl. Hier vindt u veel informatie, advies en tips.

Of neem contact op met het consultatiebureau. U kunt ook hulp vragen aan de peuteropvang, het kinderdagverblijf of de school van uw kind.

Is de zorg voor uw kind te zwaar? Heeft u veel moeite met de opvoeding? Zoek dan hulp. Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen. Misschien kunt u hulp krijgen bij u thuis. Voor u, uw kind, of voor het hele gezin.

Soms helpt het als uw kind tijdelijk ergens anders woont. Bijvoorbeeld bij een gezin dat een paar dagen in de week voor uw kind zorgt.

Sluit het menu