Crisis en noodsituaties

Soms krijgt u te maken met een crisis of een noodsituatie. Gaat het om een kind of jongere? Dan kunt u terecht bij Spoed voor Jeugd.
Gaat het om (een vermoeden van) huiselijk geweld? Neem dan contact op met Veilig Thuis.

Spoed voor jeugd

SpoedvoorJeugd ZuidoostBrabant is hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn.  SpoedvoorJeugd grijpt in bij een crissituatie en regelt passende vervolghulp voor  kinderen, jongeren en het gezin. Spoedvoorjeugd Zuidoost Brabant is  24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 088-0666987 en cit@vtzob.nl.

Direct hulp in crisissituaties

SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. Het gaat om situaties waarbij de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin in gevaar zijn.

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door  gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Indien nodig is een medewerker van SpoedvoorJeugd binnen twee uur ter plaatse en wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Spoed voor Jeugd bel je als:

  • Het gaat om een kind of jongere tot 23 jaar, ongeacht IQ of andere beperking
  • Het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen
  • De problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving
  • Er een crisis is in een gezin bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders

Veilig Thuis

Advies of hulp nodig bij huiselijk geweld of kindermishandeling?
Neem dan contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. En ook voor professionals. Veilig Thuis luistert, geeft advies of brengt u in contact met hulpverleners bij u in de buurt. Vaak wordt voor iedereen de situatie beter met hulp.            

Contact Veilig Thuis

Telefoon 0800-2000 (gratis) of www.veiligthuis.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Crisisdienst Lumens

U kunt de Crisisdienst van Lumens bellen voor noodsituaties buiten kantooruren. Het telefoonnummer is 040 - 2 530 350. 

De crisisdienst wordt bemand door maatschappelijk werkers die in geval van crisis direct in actie kunnen komen. Ze bieden deskundige hulp en werken samen met andere professionele organisaties. Alle inwoners uit Zuidoost-Brabant en verwijzers kunnen hier terecht. Meer informatie over de crisisdienst. (Deze link gaat naar een externe website)

Sluit het menu