LEVgroep

Logo LEVgroep

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

LEVgroep (voorheen WBO) biedt maatschappelijke ondersteuning en dienstverlening. LEV staat voor Leven en Verbinden. In Bestwijzer zit het algemene infopunt, steunpunt mantelzorg, steunpunt vrijwilligerswerk en steunpunt vluchtelingenwerk. Tevens organiseert LEVgroep vanuit Bestwijzer het jeugd- en jongerenwerk en wijkontwikkeling.

www.levgroep.nl

Sluit het menu