SeniorenRaadBest

Logo SeniorenRaadBest

Aanwezig: op afspraak

SeniorenRaadBest wil bijdragen aan het verbeteren of in stand houden van het ‘leefklimaat’ van alle senioren door beleidsbeïnvloeding van de gemeentelijke overheid en maatschappelijke organisaties. Tevens spoort zij senioren aan actief te blijven deelnemen aan het plaatselijke maatschappelijke leven.

www.seniorenraadbest.nl

Sluit het menu