KBO Best

Logo KBO Best

Aanwezig: op afspraak

KBO, afdeling Best zet zich ervoor in dat senioren blijven meedoen met de samenleving. Ingezet wordt op het onderhouden van sociale contacten en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Door en voor leden van KBO Best worden veel activiteiten georganiseerd.

www.kbobest.nl

Sluit het menu