Uw privacy goed beschermd

De gesprekken met leden van het Ondersteuningsteam zijn vertrouwelijk. We delen de informatie uit het gesprek niet met andere hulpverleners zonder uw toestemming en/of de toestemming van uw kind (afhankelijk van de leeftijd van uw kind).

Wij verwerken uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij persoonsgegevens alleen met uw toestemming kunnen opvragen, vastleggen en delen. In uw dossier staan alleen die gegevens die u met uw contactpersoon heeft besproken. U hebt het recht om uw dossier in te zien.

Wie ziet uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door zo min mogelijk mensen ingezien. Alleen uw contactpersoon en de overige medewerkers van het Ondersteuningsteam Bestwijzer kunnen uw dossier inzien. De gemeente krijgt alleen die gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw vraag. Gemeenteambtenaren mogen geen medische dossiers inzien. Dat mogen alleen medische professionals (zoals huisartsen, specialisten en psychiaters) die bij de behandeling zijn betrokken.

Ook eventuele leveranciers of andere betrokkenen kunnen alleen voor hen relevante gegevens inzien. Uw dossier wordt dus niet in zijn geheel gedeeld. Alle partijen gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. De gemeente Best heeft daarover afspraken gemaakt met de betrokken partijen.

Sluit het menu