Over het Ondersteuningsteam Bestwijzer

Het Ondersteuningsteam Bestwijzer is een samenwerking van de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties. Het team bestaat uit verschillende deskundigen. Bijvoorbeeld op het gebied van  jeugdhulp, leven met een beperking, psychische klachten, zinvolle dagbesteding of passend werk vinden.

De medewerker van het Ondersteuningsteam gaat samen met u op zoek naar de oplossing voor uw vraag of probleem. U krijgt persoonlijk advies, passend bij uw vraag en uw situatie. Hierbij wordt ook gekeken naar wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Als het nodig is, wordt er extra hulp ingezet. Het ondersteuningsteam regelt hiervoor de toewijzing van de gemeente.

Hoe werkt het Ondersteuningsteam?

Vast contactpersoon

Binnen het Ondersteuningsteam krijgt u één vast contactpersoon die u ondersteunt en samen met u alle zaken organiseert. Deze contactpersoon zorgt er ook voor dat hulpverleners goed samenwerken. Dit voorkomt dat u en andere personen binnen uw huishouden onnodig te maken krijgen met veel hulpverleners. En dat u uw verhaal steeds opnieuw moet vertellen.

Gesprek

Samen bespreken we wat er aan de hand is en waar u tegenaan loopt. Ook bespreken we welke mogelijkheden u heeft om uw situatie te verbeteren. Wat kunt u nog zelf? Wat kan een familielid, vriend, buurvrouw of iemand anders voor u doen? Zijn er activiteiten of voorzieningen in Best die u kunnen helpen? Welke hulp heeft u nog meer nodig?

Persoonlijk plan

Samen met uw contactpersoon stelt u een persoonlijk plan op voor uw gezin of huishouden. In dat plan staat wat u zelf kunt doen om de problemen op te lossen en welke mensen u hierbij kunnen helpen. Als dat niet voldoende is, kan er andere hulp ingeschakeld worden. Voor sommige vormen van zorg of ondersteuning is een toewijzing van de gemeente nodig. Uw contactpersoon bij het Ondersteuningsteam vraagt deze toewijzing voor u aan bij de gemeente.
 

Sluit het menu