Over het Ondersteuningsteam Bestwijzer

Let op!Het Ondersteuningsteam Bestwijzer is een samenwerking van de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties. Het team bestaat uit verschillende deskundigen. Bijvoorbeeld op het gebied vanĀ  jeugdhulp, leven met een beperking, psychische klachten, zinvolle dagbesteding vinden.

De medewerker van het Ondersteuningsteam gaat samen met u op zoek naar de oplossing voor uw vraag of probleem. U krijgt persoonlijk advies, passend bij uw vraag en uw situatie. Hierbij wordt ook gekeken naar wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Als het nodig is, wordt er extra hulp ingezet. Het ondersteuningsteam regelt hiervoor de toewijzing van de gemeente.

Hoe werkt het Ondersteuningsteam?

Vast contactpersoon

Binnen het Ondersteuningsteam Bestwijzer krijgt u 1 vast contactpersoon die u ondersteunt bij uw hulpvraag. Deze contactpersoon zorgt er samen met u voor dat hulpverleners goed samenwerken en afstemmen. Dit voorkomt dat u en andere personen binnen uw huishouden onnodig te maken krijgen met veel verschillende partijen.

Gezinsplan

Samen met uw contactpersoon stelt u een persoonlijk plan op naar aanleiding van uw hulpvraag. In dit plan, het gezinsplan, staat wat u zelf kunt doen om de problemen op te lossen en welke mensen of organisaties u hierbij kunnen helpen.

Wat kunt u zelf?

Samen bespreken we wat er aan de hand is en waar u tegenaan loopt. Ook bespreken we welke mogelijkheden u heeft om uw situatie te verbeteren. Wat kunt u nog zelf? Wat kan een familielid, vriend, buurvrouw of iemand anders voor u doen? Zijn er activiteiten of voorzieningen in Best die u kunnen helpen? Welke hulp heeft u nog meer nodig?

Wie kan u helpen?

Wij vragen u om voor het gesprek alle zaken op een rij te zetten. Vooral de dingen die goed gaan en die minder goed gaan en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Verder is het goed om alvast te bedenken wie u met bepaalde zaken kan helpen. Het is goed om iemand te vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een goede kennis, familielid of mantelzorger.

Welke mogelijkheden zijn er?

We bekijken samen met u de mogelijkheden van hulp of activiteiten die er zijn in Best. Uitgangspunt is het beantwoorden van uw hulpvraag.

Uitvoering van het gezinsplan

Het gezinsplan is gemaakt en de doelen zijn geformuleerd. We gaan aan de slag en zullen regelmatig evalueren en wanneer nodig het plan bijstellen.

Sluit het menu