Pas op de plaats voor gezamenlijke huisvesting Samen gaan

Donderdag 22 juni 2023

De gemeente Best en Bestwijzer maken een pas op de plaats met het project Samen gaan. Aanleiding is het recente verzoek van de gemeente Oirschot om een verkenning voor een mogelijke fusie met de gemeente Best te bespreken. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2024 duidelijk wat dit betekent voor de gezamenlijke huisvesting Samen gaan.

Open voor een gesprek

“In Best staat de deur altijd open voor een gesprek om zaken samen op te pakken”, volgens burgemeester Hans Ubachs. “Binnenkort gaan we aan tafel met Oirschot om hun verzoek te bespreken. Daarna bespreken en onderzoeken wij samen met de gemeenteraad wat voor Best en haar inwoners de juiste koers richting de toekomst is. Samen met onze partners in Bestwijzer bespreken we wat dit betekent voor Samen gaan.”

Aanhouden programma van eisen

In de afgelopen maanden hebben Bestwijzer en de gemeente Best gewerkt aan het uitwerken van een programma van eisen voor een nieuw gezamenlijk gebouw. Op het moment dat de partners de werkzaamheden voor het project weer oppakken, dan is dit programma van eisen de basis voor het vervolg.

Ontwikkeling Dorpsplein loopt door

De gezamenlijke huisvesting Samen gaan is onderdeel van de ontwikkeling van een stedenbouwkundige visie voor het Dorpsplein en omgeving. Dit project loopt ondertussen door. Het vervolg van Samen gaan heeft geen financiële gevolgen voor het opstellen van deze stedenbouwkundige visie. Daarnaast heeft het Dorpsplein een directe relatie met de ontwikkeling van de stationsomgeving.

Sluit het menu