Switch2Move start met vier proeflessen in Gezondheidspunt Best

Donderdag 30 september 2021

In gezondheidspunt Best aan de Ronde 12-14 worden op 12, 19, 26 november en 3 december vier proeflessen, met als thema “Samen bewegen op muziek”, gegeven door dansdocent Meta de Zeeuw. De lessen zijn speciaal bedoeld voor mensen met Reuma, Multiple Sclerose, Parkinson, mensen met een vorm van (beginnende) dementie of cognitieve problemen, niet aangeboren hersenletsel (NAH) etcetera.

Op vrijdagochtend worden deze lessen al gegeven in de Kadans en omdat er steeds meer aanmeldingen komen, worden in Gezondheidspunt Best een serie van vier proeflessen (12, 19, 26 november en 3 december) op vrijdagmiddag gegeven aan nieuwe deelnemers. De lessen duren een uur en beginnen op 14.00 uur. De wekelijkse lessen zijn gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de mensen.

Door het bewegen op muziek onder leiding van een ervaren dansdocent, ervaart men op een positieve manier dat de kwaliteit van leven en de spierkracht wordt verbeterd. Het draagt bij aan het fysieke, geestelijke en sociale welzijn doordat men samen met anderen dit doet op een ontspannen manier. De lessen zijn ook geschikt om dit samen te doen met uw naaste.

Wanneer er genoeg deelnemers zijn die na deze proeflessen door willen gaan, worden deze vervolgd op vrijdagmiddag in Best. Omdat we graag willen weten of er genoeg animo is voor deze proeflessen, kan men zich aanmelden via  email: lisette.van.druenen@archipelzorggroep.nl of telefonisch via 0612743668. De kosten zijn laag gehouden: vijf euro per les.

Switch2Move

Sluit het menu