Raad beslist positief over Onderzoek huisvesting en één toegang

Donderdag 1 oktober 2020

De gemeenteraad van Best besprak 21 september de onderwerpen ‘Onderzoek huisvesting’ en het rapport ‘Verkenning één fysieke toegang’. Over beide onderwerpen voerde de raad een uitgebreide discussie. De onderwerpen kennen vele raakvlakken. De gemeenteraad besloot unaniem positief over de Verkenning één fysieke toegang.

Over het Onderzoek huisvesting vroeg zij om een aanvullende uitwerking. Zij gaf opdracht om in plaats van de twee nieuwbouwscenario’s, ook een derde verbouwscenario van het huidige gemeentehuis uit te werken. Ook gaf de raad aan dat de toekomstige huisvesting van de gezamenlijke dienstverlening aan het Dorpsplein gevestigd moet zijn. Deze aanvullingen zijn vervat in een amendement dat uiteindelijk unaniem is aangenomen.

Eén fysieke toegang heeft meerwaarde

De gemeente en Bestwijzer onderzochten in 2019 en begin 2020 samen de mogelijkheden om vanuit één adres de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers te organiseren. De huidige werkwijze zoals in Bestwijzer staat daarbij als voorbeeld voor de toekomstige dienstverlening. Met een laagdrempelige toegang, ruimte voor een nieuwe manier van werken en ook mogelijkheden om andere inwoners te ontmoeten. In 2020 werd ook een globaal onderzoek gedaan naar meerdere huisvestingsscenario’s voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente, Bestwijzer en andere partners. Het college stelde de raad voor om twee nieuwbouwscenario’s verder te laten onderzoeken. De raad voegde daar in haar vergadering dus een derde onderzoekscenario aan toe.

Zelf de voorstellen bekijken

U kunt de raadsstukken en het amendement bekijken waarover de raad sprak. Kijk in de raadsagenda bij vergaderdatum 21 september, daar vindt u alle stukken. Alle partners samen starten nu met uitwerking van de raadsopdracht om een volgende stap te zetten naar een toekomstgerichte gezamenlijke dienstverlening. Besluitvorming is gepland in mei 2021.

Het raadsbesluit, om te kiezen voor één gezamenlijke huisvesting voor de dienstverlening van Bestwijzer, gemeente en mogelijke andere partners, is uitgangspunt voor de renovatie- en nieuwbouwscenario’s zoals die nu onderzocht gaan worden.

Sluit het menu