Onderzoek naar huisvesting gemeente en Bestwijzer

Vrijdag 13 maart 2020

Hoe en waar vindt de dienstverlening aan inwoners in de toekomst plaats? Het college heeft een voorstel hierover voorgelegd aan de raad. Hierin stelt zij voor twee scenario’s voor de dienstverlening verder te onderzoeken. Dit voorstel doet het college op basis van een globaal eerste onderzoek naar het bestaande gemeentehuis, dat functioneel en technisch verouderd is.

Twee mogelijke scenario’s verder onderzoeken 
De twee mogelijke scenario’s die het college voordraagt voor verder onderzoek gaan allebei uit van nieuwbouw van het gemeentehuis. Het ene scenario op de huidige locatie aan het Dorpsplein, bij het andere scenario is de mogelijke locatie nog onbekend. Hierbij geldt als uitgangspunt: de nieuwe locatie is centraal gelegen en goed bereikbaar.
Het college liet in totaal naar vijf scenario’s globaal onderzoek doen. De huisvesting moet ruimte bieden aan een laagdrempelige toegang, ruimte voor een nieuwe manier van werken en ook mogelijkheden om andere inwoners te ontmoeten. De huidige werkwijze zoals in Bestwijzer staat hierbij als voorbeeld voor de toekomstige dienstverlening.

De gemeente en Bestwijzer onderzochten in 2019 de mogelijkheden om samen vanuit één adres de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers te organiseren. Het onderzoek naar huisvesting en de verkenning hebben raakvlakken omdat één van de huisvestingsmogelijkheden Dorpsplein 2 (het huidige gemeentehuis) is.

Volgende stap
Besluitvorming staat geagendeerd voor 11 mei.
 

Sluit het menu