Eén fysieke toegang heeft meerwaarde

Dinsdag 18 februari 2020

De gemeente en Bestwijzer onderzochten in 2019 de mogelijkheden om samen vanuit één adres de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers te organiseren. De huidige werkwijze zoals in Bestwijzer stond daarbij als voorbeeld voor de mogelijke toekomstige dienstverlening. Met een laagdrempelige toegang, ruimte voor een nieuwe manier van werken en ook mogelijkheden om activiteiten te organiseren voor bijvoorbeeld verenigingen of bewonersinitiatieven.

Eindrapport beschikbaar
Het onderzoek is afgerond en heeft geresulteerd in een eindrapport ‘Verkenning één fysieke toegang’. De belangrijkste conclusie van het rapport: fysieke samenvoeging van dienstverlening van (de organisaties van) Bestwijzer, gemeente en mogelijke andere partners heeft meerwaarde voor integrale dienstverlening en samenwerking. Het college legt het eindrapport nu voor aan de gemeenteraad.

Tegelijkertijd heeft het college besloten het project ‘onderzoek naar huisvesting’ voor te leggen aan de raad. Op dit moment vindt een globaal onderzoek plaats (Raadsinformatiebrief (PDF, 139.4 kB)) naar meerdere mogelijke huisvestingsscenario’s voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente en andere partners. De verkenning en het onderzoek naar huisvesting hebben raakvlakken omdat één van de huisvestingsmogelijkheden Dorpsplein 2 (het huidige gemeentehuis) is.

Volgende stap
Met deze beide projecten zetten de gemeente Best en Bestwijzer een volgende stap naar een toekomstgerichte gezamenlijke dienstverlening aan de inwoner en ondernemers. De raad behandelt beide onderwerpen 23 en 30 maart. Besluitvorming staat geagendeerd voor 11 mei.

Sluit het menu