Bel SpoedvoorJeugd bij acute crisis

088 - 0666 999

SpoedvoorJeugd ZuidoostBrabant is hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn.  SpoedvoorJeugd grijpt in bij een crissituatie en regelt passende vervolghulp voor  kinderen, jongeren en het gezin. Spoedvoorjeugd Zuidoost Brabant is  24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 088 - 0666 999.

Direct hulp in crisissituaties

SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. Het gaat om situaties waarbij de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin in gevaar zijn.

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door  gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Indien nodig is een  medewerker van SpoedvoorJeugd binnen twee uur ter plaatse en wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Wie kan SpoedvoorJeugd bellen?

Kinderen, jongeren of hun ouders uit de regio Zuidoost Brabant kunnen bij een crisis SpoedvoorJeugd  zelf bellen. Maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving met kinderen, jongeren en gezinnen in een crisissituatie te maken krijgt. Bijvoorbeeld lokale wijkteams, huisartsen, politieagenten, leerkrachten, buren, familieleden of vrienden.

Hulp nodig bij het gesprek?

Heeft u een gesprek voor ondersteuning? Dan is het goed om samen met iemand naar het gesprek te komen om uw situatie uit te kunnen leggen. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of mantelzorger. U kunt ook kosteloos gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Sluit het menu