Verandering uitbetaling PGB vanaf 2015

Geplaatst op woensdag 13 augustus 2014


Als u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft voor hulp bij het huishouden op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan gaat er volgend jaar iets veranderen. Vanaf 1 januari 2015 betaalt u uw zorgverleners namelijk niet meer zelf, maar geeft u de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen.

Zelf kiezen
De mogelijkheid van een PGB blijft na 1 januari 2015 bestaan en u kunt nog steeds zelf uw zorgverlener(s) kiezen, maar u krijgt het geld niet meer op uw eigen rekening. De SVB gaat uw PGB beheren en voert de betalingen aan de zorgverlener(s) van uw keuze uit. Dit heet trekkingsrecht.

Waarom deze verandering?
Inwoners hebben te maken met veel administratie rond het verantwoorden en betalen van zorgverleners vanuit hun PGB. Bovendien wil de overheid fraude met het PGB voorkomen. Daarom gaat de SVB elke betaling uitvoeren en controleren.

Wat moet u doen?
Iedereen die nu een PGB ontvangt, krijgt van de SVB begin augustus een brief. Daarin geeft de SVB meer uitleg over het trekkingsrecht en vraagt de SVB u om een kopie van uw zorgovereenkomst op te sturen. Zo kunnen ze bij elke betaalopdracht straks controleren of de betaling klopt met deze overeenkomst. Als de SVB geen overeenkomst heeft, kan uw zorgverlener niet betaald worden.
Heeft u nog geen zorgovereenkomst? Vul dan alsnog een zorgovereenkomst in. Gebruik daarvoor een modelovereenkomst van de SVB. Dan weet u zeker dat u alle zaken goed geregeld heeft. U vindt dit formulier op de website www.svb.nl/pgb/formulieren. U kunt het ook bij de SVB opvragen via telefoonnummer (030) 264 8200.

Betaalt u uw zorgverlener nu via een automatische incasso of heeft u een machtiging afgegeven aan een zorginstelling? Zeg deze dan met ingang van 1 januari 2015 op.

Hoe werkt het straks?
Vanaf 2015 stuurt u de facturen en urenbriefjes via de website www.svb.nl/pgb op. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code. Per post of e-mail opsturen kan ook. De SVB controleert facturen of urenbriefjes met de zorgovereenkomst en betaalt dan uit aan uw zorgverlener. Elke maand krijgt u van de SVB een overzicht waarop staat wat er is betaald en hoeveel PGB u nog over heeft.

Meer informatie

Bij de brief die u binnenkort van de SVB ontvangt, zit een brochure met meer uitleg over hoe het trekkingsrecht werkt. Heeft u daarna vragen over het PGB via trekkingsrecht? Bel dan naar de SVB op telefoonnummer (030) 264 8200. Of stuur een e-mail naar pgb@svb.nl.