Training Positief opvoeden voor gescheiden ouders

Geplaatst op woensdag 13 augustus 2014


Deze training van MEE en Combinatie Jeugdzorg is speciaal voor ouders met een kind met een ontwikkelingsachterstand en/of autisme in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

Voor deze kwetsbare kinderen kan een scheiding soms nog meer impact hebben. In deze training wordt extra aandacht besteed aan hoe je als ouder om kunt gaan met je kind in de periode na de scheiding. De training, volgens de Triple P methode, is gericht op het verbeteren van vaardigheden en zelfvertrouwen van de ouder om een positieve transitie te kunnen maken na scheiding. Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een erkende methode voor positief opvoeden en biedt een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Een positieve opvoeding helpt kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze later in hun leven nodig hebben.

Aantal bijeenkomsten
De training bestaat uit tien bijeenkomsten van 2 tot 2,5 uur en twee tussentijdse telefonische contacten. Het is de bedoeling dat ouders de reeks compleet volgen, omdat het een samenhangend geheel vormt. In vakantieperioden zijn er geen bijeenkomsten.

Kosten
Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van een werkboek waarin het programma, informatie, suggesties voor aanvullende informatie, werkbladen en een beschrijving van thuisopdrachten staan. Ouders ontvangen het werkboek op de eerste cursusavond. De kosten hiervoor bedragen 20 euro. Tevens wordt voor het lenen en gebruiken van een dvd tijdens de training een borg van 20 euro gevraagd. Hiervoor sluiten we een bruikleenovereenkomst af.

Groepsgrootte
8 tot 16 deelnemers. Bij een volle groep wordt eventueel gewerkt in subgroepen. Alleen voldoende deelnemers kan de training doorgaan

Locatie
Bij MEE Zuidoost Brabant, Laan van Diepenvoorde 37-43 in Waalre.

Informatie en aanmelden
Graag aanmelden voor 26 augustus. Voor aanmelding, vragen of extra informatie over deze training kunt u terecht bij:

  • MEE Zuidoost Brabant: telefonisch bereikbaar via 040 214 0404.
  • Combinatie Jeugdzorg: telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0900 333 22 21 (4 cent per minuut).
  • U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via info@startjeugdhulp.nl.