Compensatie eigen risico vervalt in 2014

Geplaatst op maandag 30 juni 2014


Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald. De Cer was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. Deze bijdrage (99 euro in 2013) werd jaarlijks in het najaar uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Nieuwe regeling voor mensen met laag inkomen

Vanaf 2015 worden gemeenten ervoor verantwoordelijk om - met minder geld - iets te doen voor mensen met hoge zorgkosten. De gemeente Best werkt aan een nieuwe regeling. Hoe deze regeling er precies uitziet is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat mensen alleen in aanmerking komen als ze een laag inkomen hebben.

Brief van het CAK

Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico? Dan ontvangt u in de week van 7 juli 2014 een brief van het CAK. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als u denkt in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling, stuurt u dan deze antwoordkaart terug naar het CAK. De gemeente krijgt dan in het najaar uw gegevens van het CAK. De gemeente stuurt u informatie over de nieuwe regeling zodra deze bekend is en zij uw gegevens hebben. Het terugsturen van de antwoordkaart wil niet zeggen dat u een vervangende uitkering ontvangt. Dat hangt af van uw situatie en de voorwaarden van de nieuwe regeling. Als u de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt u altijd later nog de regeling aanvragen als u tot de doelgroep behoort.

Meer informatie

Heeft u vragen over de afschaffing van de regeling Compensatie eigen risico (Cer)? Kijk dan naar veelgestelde vragen op de website van de gemeente.
> Veelgestelde vragen over Compensatie eigen risico (Cer)

Wij vragen u nog even geduld te hebben met het stellen van vragen aan de gemeente over de nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling wordt eind 2014 via Groeiend Best en de gemeentelijke website bekend gemaakt. Als u de antwoordkaart naar het CAK heeft teruggestuurd, ontvangt u deze informatie eind 2014 per post.