Spreekuur wijkverpleegkundige Archipel

Geplaatst op donderdag 17 april 2014


Iedere dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur houdt een wijkverpleegkundige van Archipel spreekuur in Bestwijzer. Dit spreekuur is bedoeld voor iedereen die een vraag heeft rondom zorg en welzijn. Dit kunnen allerlei vragen zijn, zoals:

  • Mijn moeder is gevallen en kan nu niet meer alles zelfstandig doen wat ze voorheen wel kon. Wat is er allemaal mogelijk
  • Mijn vader is niet meer zo mobiel en zit de hele dag thuis. We maken ons wel wat zorgen. Wat kunnen we doen?
  • We willen graag thuis blijven wonen, maar zijn al wat op leeftijd. Wat is er straks allemaal mogelijk en wat kunnen we nu al doen om te zorgen dat dat gaat lukken?
  • Wat kunnen we doen om onze douche aan te passen zodat we weer veilig kunnen douchen?

En nog veel meer.

Als de wijkverpleegkundige niet meteen een passend antwoord heeft op uw vraag, dan plant ze een huisbezoek in. Dan kunt u in alle rust uw vraag bespreken en samen met de wijkverpleegkundige zoeken naar de best passende oplossing.