Samen zorgen voor Best

Geplaatst op woensdag 19 februari 2014


Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Er gaat hierdoor veel veranderen. De eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners en hun omgeving gaan hierbij een belangrijke rol spelen. Iedereen moet meer voor zichzelf en voor elkaar gaan zorgen. Inwoners die het op eigen kracht niet redden, kunnen rekenen op een goede ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners. Zo zorgen we samen voor Best.

Welke nieuwe taken krijgt de gemeente?
De gemeente krijgt er verschillende nieuwe taken bij:

  • de totale jeugdzorg;
  • begeleiding en dagbesteding voor mensen met een beperking;
  • re-integratie en participatie van alle inwoners met een arbeidsbeperking.

De regering heeft dit zo bepaald om de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Bovendien kan de gemeente beter inspelen op de lokale situatie en oplossingen op maat bieden.

Samenhang
Door deze veranderingen in samenhang op te pakken en te werken met dezelfde uitgangspunten, wil de gemeente alles efficiënter en effectiever organiseren. Zo kunt u straks voor alle hulpvragen op meerdere plekken terecht. U wordt op alle plekken op dezelfde manier geholpen. Bovendien krijgt u één contactpersoon. Daardoor hoeft u maar één keer uw gegevens te verstrekken.

Werk in uitvoering
De gemeente Best werkt momenteel samen met zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en cliënten aan plannen om de nieuwe taken zo goed mogelijk te organiseren. Deze plannen zullen in 2014 steeds meer vorm krijgen. Op dit moment kunnen wij u daarom nog niet vertellen wat het voor u gaat betekenen. De komende tijd informeren wij u regelmatig in Groeiend Best over de stand van zaken. Ook op www.gemeentebest.nl/samenzorgenvoorbest vindt u actuele informatie over dit onderwerp.