Stevige basis gelegd voor toekomst Bestwijzer

Geplaatst op maandag 17 december 2012


Op donderdag 13 december zijn de overeenkomsten ondertekend tussen enerzijds de gemeente Best en het samenwerkingsverband Bestwijzer, anderzijds tussen de deelnemende organisaties van Bestwijzer onderling. Dit is belangrijke mijlpaal voor Bestwijzer. De continuïteit van Bestwijzer wordt hiermee gewaarborgd en er wordt een belangrijke basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Bestwijzer.

De gemeente beschouwt Bestwijzer als een belangrijke succesfactor voor het realiseren van haar wettelijke verantwoordelijkheden en ambities op het gebied van onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning. Binnen Bestwijzer werken sinds een aantal jaren maatschappelijke organisaties succesvol samen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hierin hebben de deelnemende organisaties van Bestwijzer zelf een belangrijke rol. Met de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente en het samenwerkingsverband wordt deze rol versterkt en geformaliseerd: het samenwerkingsverband wordt meer dan voorheen verantwoordelijk voor het functioneren van Bestwijzer. De gemeente geeft daarmee aan het volste vertrouwen te hebben in het samenwerkingsverband.

Organisaties binnen Bestwijzer werken niet alleen samen bij individuele klantvragen, maar ook bij allerlei maatschappelijke vraagstukken zoals armoede en dementie. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst hebben de deelnemende organisaties uitgesproken in de toekomst nog intensiever met elkaar te zullen gaan samenwerken. Hierdoor kunnen inwoners snel en goed geholpen worden en wordt voorkomen dat men van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Voor inwoners van Best betekent dit dat Bestwijzer dè plek blijft waar ze terecht kunnen met al hun vragen over wonen, zorg en welzijn.