Gezamenlijke bijeenkomst voor mantelzorgers

Geplaatst op vrijdag 29 maart 2019


Mantelzorgers vinden steun bij elkaar

Op 9 april 2019 organiseert het steunpunt mantelzorg Best in samenwerking met platform dementie en Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant een gezamenlijke bijeenkomst voor mantelzorgers. 

Het doel van deze bijeenkomst is het informeren over bestaande zelfhulpgroepen, initiatieven die op dit moment bij ons bekend zijn en welke mogelijkheden er zijn in het vormen van een eigen groep. Voor de mensen of groepen, waar nog niets voor bestaat zal het mogelijk zijn al dan niet met ondersteuning van het steunpunt mantelzorg of het Zelfhulp Netwerk een eigen groep te starten. Maar het hoeft niet altijd in groepsverband. Wellicht ontmoet u hier net die ene persoon, die met eenzelfde vraag zit en kan er onderling contact en/of steun gevonden worden.
 

Behoefte aan contact

Tijdens de uitreiking van het mantelzorgcompliment in december 2018 is uit de enquêtes gebleken dat er behoefte is aan onderling contact met andere mantelzorgers. Naast het vinden of opzetten van onderling contact willen we graag een eerste inventarisatie maken ten behoeve van een inloop of ontmoetingsplek voor mantelzorgers. We laten u graag meedenken over hoe dit eruit moet zien en waar en wanneer dit dan plaats moet vinden. Al met al veel mogelijkheden om in uw behoefte in contact met andere mantelzorgers te voorzien.

Voor wie?

De bijeenkomst wordt speciaal georganiseerd voor mantelzorgers. Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan contact met andere mantelzorgers? Kom dan op dinsdag 9 april 2019 naar de gezamenlijke bijeenkomst voor mantelzorgers. De bijeenkomst is van 14:00-15:30 uur. Locatie Bestwijzer, Zonnewende 173.

Aanmelden

Aanmelden is niet verplicht maar zou wel prettig zijn i.v.m. het inrichten van de ruimte en klaarzetten van koffie en thee. U kunt zich melden bij het steunpunt mantelzorg via het infopunt in Bestwijzer. Telefoonnummer:  0499 770 110 of via e-mail: infopunt@wbo.nl