Maatjesmarkt

Geplaatst op woensdag 18 oktober 2017


Werkt uw organisatie met maatjes en wilt u ervaringen met andere organisaties delen en kijken naar een betere lokale samenwerking? Of wilt u weten wat een maatje voor uw organisatie en/of klant kan betekenen. Dan is de maatjes ”markt”  in Bestwijzer iets voor u.

Aanleiding:
Al langere tijd signaleren we een groeiende vraag naar vrijwilligers die een-op-een gekoppeld worden aan een deelnemer en gedurende enige tijd als coach, mentor of maatje optreden. Oorzaken hiervan zijn o.a;
• De vergrijzing waardoor er simpelweg meer ouderen zijn.
• De ontgroening waardoor er minder kinderen zijn.
• De decentralisatie en transitie op het sociale domein waardoor mensen langer thuis ‘mogen’ wonen en er meer gevraagd wordt van vrijwilligers.
• De bezuinigingsopdracht vanuit deze transitie die opgedragen is aan de lokale overheid waardoor er met name op informele hulp is bezuinigd.
Deze groeiende vraag naar vrijwilligers wordt in de toekomst alleen maar groter. In 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt. Dan zal een op de vier Nederlanders ouder zijn dan 65 jaar. Een derde daarvan is 80-plusser. In zorg, informeel en formeel is de druk om te participeren groot. Meer ouderen zullen zorg en ondersteuning nodig hebben, en minder jongeren zullen beschikbaar zijn voor een baan in zorg en welzijn. Ook daarom zullen er meer vrijwilligers nodig zijn.
Met dit in ons achterhoofd willen wij een instrument en netwerk ontwikkelen. Een netwerk waarin we gezamenlijk in deze groeiende vraag kunnen voorzien, signalen kunnen delen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise om onze dienstverlening te optimaliseren. Middels het te ontwikkelen instrument moet het mogelijk zijn voor zowel vrijwilliger, professional en burger om snel de juiste informatie en/of ondersteuning te vinden.

Maatjesmarkt
Om dit gestalte te geven organiseren wij in samenwerking met Bestwijzer “De Maatjesmarkt”. Het doel van deze markt is om informatie met elkaar te delen, het lokale aanbod te inventariseren en te onderzoeken waar de behoeftes liggen en hoe we in de toekomst verder gaan. We hebben hiervoor een kort programma opgesteld waarin we d.m.v. discussie, voorbeelden en uitleg gezamenlijk een vervolg kunnen formuleren.

Aanmelden
U kunt uw organisatie aanmelden bij Richard Bekkers via r.bekkers@wbo.nl O.v.v.: naam en contatgegevens van de organisatie en naam en contactgegevens van de deelnemer(s). Wij raden aan om met twee vertegenwoordigers per organisatie te komen zodat u van alles voldoende mee krijgt.
Na aanmelding ontvangt u op korte termijn verdere uitleg en een uitgebreid programma van de maatjesmarkt in Bestwijzer. Inschrijving sluit vrijdag 20 oktober.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van onderstaande contactgegevens. 

Namens de werkgroep Platform maatjes

Met vriendelijke groet,
Richard Bekkers
r.bekkers@wbo.nl / 0499-745822