Informatiebijeenkomst Pleegzorg

Geplaatst op donderdag 12 oktober 2017


Weekend-/ vakantiepleeggezin gezocht
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig, ook in de regio Best.

Informatieavond over pleegzorg in Best
Bestwijzer draagt pleegzorg een warm hart toe en wil meehelpen in de zoektochy naar nieuwe pleeggezinnen. Daarom organiseert Combinatie Jeugdzorg in samenwerking met Bestwijzer op donderdag 12 oktober 2017 van 20.00 tot 22.00 uur een pleegzorginformatieavond bij Bestwijzer, Nazarethstraat 173 in Best. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaringen.

Aanmelden
Aanmelden voor deze informatieavond kan via (040) 245 19 45 of triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kunt u via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket aanvragen.

Meer weten over pleegzorg?
Op www.supergewonemensengezocht.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vindt u meer informatie over pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.