Mantelzorgcompliment

Geplaatst op woensdag 26 juli 2017


Met het jaarlijkse mantelzorgcompliment wil de gemeente Best haar waardering voor mantelzorgers laten zien. Het mantelzorgcompliment wordt verstrekt in de vorm van een VVV bon ter waarde van € 150. Hieronder leest u op welke wijze u hiervoor in aanmerking komt en hoe u het aan kunt vragen.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?

U kunt het compliment aanvragen door het Aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2017 volledig ingevuld en ondertekend voor 29 september bij Bestwijzer af te geven of op te sturen naar:
Bestwijzer t.a.v. Mantelzorgcompliment
Nazarethstraat 173
5683 AK  Best
Let op: het aanvraagformulier bestaat uit 2 kantjes. U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij Bestwijzer en de receptie van het gemeentehuis.

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, vriend of kennis. De zorg voor een naaste is vaak vanzelfsprekend. Misschien zorgt u voor uw dementerende moeder, uw partner met een chronische ziekte, een zoon of dochter met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De mantelzorg geeft vaak voldoening, omdat u zorgt voor iemand om wie u geeft. Maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan het zwaar aanvoelen.


Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:
• De zorgvrager (de persoon die hulp nodig heeft) moet een inwoner zijn van de gemeente Best. De mantelzorger waarvoor de blijk van waardering wordt aangevraagd mag wel buiten Best wonen.
• De mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste 8 uur per week over de periode van 3 maanden zorg aan de zorgvrager.
• Per zorgvrager kan 1 mantelzorger voor de blijk van waardering worden voorgedragen.
• De zorgvrager heeft in 2017 niet eerder een blijk van waardering voor mantelzorgers aangevraagd.
• De blijk van waardering is niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen.