De cursus DigiD van SeniorWeb Best is mij geweldig goed bevallen.

Geplaatst op dinsdag 7 februari 2017


Stichting SeniorWeb biedt computercursussen aan voor senioren. Eén van de onderdelen is werken met de e-overheid. Doel is onder andere om senioren voor te bereiden op het werken met DigiD. Maria Witsiers (77) volgde de cursus 'Werken met DigiD' en is heel enthousiast. "De cursus is mij geweldig goed bevallen", zegt ze.

"Mijn echtgenoot regelt alle financiële zaken", zegt Maria Witsiers. "Ik vind het echter belangrijk, dat je als oudere op de hoogte blijft. Mijn man zei: "Ik roep je er wel een keer bij". Maar dat kwam er niet van. Ik zag via de website van SeniorWeb Best dat er een cursus werd gegeven 'Werken met DigiD'. Daar heb ik op ingeschreven. De cursus is laagdrempelig, uitnodigend en de docenten stellen je gerust."
Maria Witsiers is positief over de docenten van SeniorWeb Best. "Het zijn enthousiaste mensen, die de tijd voor je nemen. Ook passen ze het tempo aan de groep aan."

Vrijwilligers
Rein Gebuis is docent en voorzitter van SeniorWeb Best. "Wij werken met vrijwilligers en daardoor kunnen de kosten laag worden gehouden. Elke docent heeft een opleiding gevolgd bij Digisterker en is gecertificeerd. Wij beginnen in de eerste les met het aanvragen van het DigiD en als het DigiD is geactiveerd gaan de deelnemers onder begeleiding aan de slag."
In het voorjaar start een nieuwe cursus 'Werken met DigiD'. Aanmelden kan via CultuurSpoor en www.seniorwebbest.nl. Bellen naar coördinator Reinier ten Kate kan ook, telefoonnummer: 398258. Naast deze cursus verzorgt SeniorWeb ook andere computercursussen in de bibliotheek en elke dinsdag- en vrijdagmiddag is er van 13.30 tot 16 uur in de bibliotheek inloop.