Alleszelf.nl, eigen kracht voor ouderen

Geplaatst op woensdag 27 juli 2016


Bent u al bekend met Alleszelf.nl? Dit platform helpt oudere cliënten, hun netwerk en hulpverleners om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ze geven tips over diverse onderwerpen waar mensen op hoge leeftijd mogelijk mee te maken hebben. Het gaat bijvoorbeeld over eenzaamheid, betaaldiensten maar ook over computerles of zelfstandig wonen. Meer dan 150.000 bezoekers heeft Alleszelf.nl tot nu toe ontvangen. “Is goed over nagedacht, hier hebben mensen wat aan”, “Wat een geweldig goede site en heel helder uiteengezet”, “Hier word ik als cliëntondersteuner blij van” zijn enkele van de vele positieve reacties op de informatie van Alleszelf.nl.

Er is een kaartje beschikbaar waar alle onderwerpen op staan. U kunt het kaartje uitprinten en uitdelen. Zo heef u de handige informatie altijd bij de hand. U kunt uw eigen persoonlijke notitie kwijt op het lege vlak.

Waar komt het vandaan?
Alleszelf.nl is een ‘social enterprise’, wil de wereld een beetje beter maken en bestaat nu twee jaar. Dat was een goede aanleiding om de tientallen thema’s en oplossingen voor mensen op hoge leeftijd extra onder de aandacht te brengen. Helpt u mee aan eigen kracht voor ouderen?
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar info@alleszelfdesk.nl