PVGE is de spil in ons leven

Geplaatst op maandag 27 juni 2016


"Ik ben lid geweest van verschillende verenigingen. Ook heb ik bestuursfuncties vervuld, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Een lid van PVGE kwam bij mij thuis uitleggen wat ik van de vereniging kon verwachten. Ik ben meteen lid geworden en heb er nooit spijt van gehad. Het is een enorm actieve club.”
Bartele Ketellapper (91) is zes jaar lid van PVGE. Hij kwam in Best wonen nadat zijn vrouw overleed en hij dichter bij zijn dochter wilde wonen.
"Toen ik in Best kwam wonen, ben ik meteen rond gaan kijken welke verenigingen er zijn", vertelt Bartele. "PVGE stak er bovenuit. De vereniging geeft een keer per twee maanden een boekje uit en daarin kun je alle activiteiten vinden die worden georganiseerd. Er zijn meer dan 20 keuzes te maken."
Neeltje Toutenberg (87 en eveneens alleenstaand) bevestigt het verhaal van Bartele. Zij is al 46 jaar lid van PVGE. "Alle reizen en activiteiten worden goed voorbereid. Daar kun je op vertrouwen. En er valt nooit een onvertogen woord. PVGE is de spil in ons leven."
Neeltje en Bartele nemen deel aan diverse activiteiten. Bartele houdt van fietsen, Neeltje van zwemmen, zingen en samen eten.

Aanbevelen
Neeltje en Bartele komen elkaar regelmatig tegen als ze deelnemen aan een reis. Bartele: "Wij spreken dat niet van tevoren af. Wij ontmoeten elkaar op de dag zelf. Ik kan iedereen aanbevelen lid te worden."
Neeltje is ook lid van de KBO Best. "Ik kan zo mooi de krenten uit de pap vissen", zegt ze.

PVGE
PVGE Best is een organisatie die een goed leefklimaat van de leden stimuleert door belangenbehartiging en coördinatie van het welzijnsbeleid in brede zin. De PVGE organiseert bovendien veel activiteiten op het gebied van sport, hobby, kunst, reizen en cultuur, al dan niet in clubverband.