Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Geplaatst op donderdag 24 september 2015


In het voorjaar van 2015 is de tevredenheid van inwoners die een aanvraag hebben gedaan voor een voorziening op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) via een vragenlijst onderzocht. Bij deze voorzieningen kan gedacht worden aan hulp bij het huishouden, een rolstoel of een woningaanpassing.

De resultaten zijn nu bekend en ze zijn overwegend positief. Alle rapportcijfers zijn hoger dan een 7. Wel scoort de gemeente op veel onderdelen iets lager dan twee jaar geleden. Ook landelijk is deze trend te zien. In vergelijking met andere gemeenten doet Best het nog altijd goed. Alle cijfers zijn gelijk aan of hoger dan de gemiddelde cijfers van andere gemeenten.

Belangrijkste resultaten

Het eerste gedeelte van het onderzoek ging over de tevredenheid over het contact met de gemeente. De deelnemers gaven gemiddeld een 7,5 voor het contact, waarbij men het meest tevreden was over de deskundigheid van de medewerkers waarmee ze hebben gesproken.

Vervolgens zijn er vragen gesteld over de tevredenheid over de Wmo-voorzieningen zelf. Cliënten die hulp bij het huishouden via de Wmo ontvangen, beoordelen deze hulp gemiddeld met een 7,8. Voor voorzieningen als rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen scoort Best een 7,6 en voor het collectief vervoer (Taxbus) een 7,1.

Het doel van de Wmo is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen aan de maatschappij. Van de deelnemers aan het onderzoek is 98% tevreden over de manier waarop de ondersteuning bijdraagt aan het zelfstandig wonen en 95% over hoe de ondersteuning bijdraagt aan het meedoen aan de maatschappij.

Er zijn aanvullende vragen gesteld aan de mantelzorgers van de Wmo-cliënten. Hieruit blijkt dat 2% van de mantelzorgers zich overbelast voelt, 7% voelt zich zwaar belast en 21% tamelijk zwaar belast.  De mantelzorgers hebben vooral behoefte aan faciliteiten met betrekking tot vervoer, een financiële tegemoetkoming en praktische hulp.

Vervolg

De resultaten zijn voor de gemeente waardevol bij het opstellen van beleid voor de Wmo. Door ook in de toekomst weer een onderzoek uit te voeren, kan de rode lijn in de tevredenheid over de uitvoering van de Wmo gevolgd worden.

De gemeente bedankt de 217 Wmo-cliënten en de 89 mantelzorgers bij deze van harte voor hun deelname aan het onderzoek!

De volledige rapporten: