Doet u mee aan de EstafetteDialoog?

Geplaatst op woensdag 9 september 2015


In september vindt in Best voor het eerst een EstafetteDialoog plaats. Op ondermeer 25 september staan er dialoogtafels in Bestwijzer, maar ook in CultuurSpoor Best en het Heerbeeck College.

Estafettedialoog

Een EstafetteDialoog is een dialoog die door een organisatie, bedrijf, instelling of persoon in samenwerking met Best in Dialoog georganiseerd wordt. Dit gebeurt door het jaar heen. Los van de Dag van de Dialoog die jaarlijks in november gehouden wordt (dit jaar op vrijdag 13 november; www.bestindialoog.nl).

De start van de estafette is op vrijdag 11 september bij CultuurSpoor Best en het Heerbeeck College. Op beide locaties zijn dialoogtafels te vinden. Twee weken later wordt het estafettestokje overgenomen door Welzijn Best Oirschot. Zij organiseren dan dialoogtafels in Bestwijzer en het Heerbeeck College.
Met deze Estafette Dialoog willen we mensen van alle leeftijden de gelegenheid geven met elkaar in dialoog te gaan. Op twee momenten in september, op verschillende locaties kunnen bijzondere, inspirerende ontmoetingen plaatsvinden aan dialoogtafels.

Dialoog met het thema 'Leef-tijd'

Het doel van een dialoog is om mensen dichter bij elkaar te brengen. Dialoog is ontmoeting. Mensen met verschillende ideeën wisselen hun mening uit. Iedereen krijgt de gelegenheid zijn verhaal te vertellen. Het thema waar we in deze Estafette Dialoog voor gekozen hebben is ‘Leef-tijd’. Over dit thema kan iedereen aan de dialoogtafels met elkaar in gesprek gaan. De meningen kunnen verschillend zijn, maar men staat open voor elkaar, luistert naar elkaar en vraagt door. Op deze manier blijken tegenstellingen aanvullingen te worden op elkaars ideeën. Je voelt je gehoord en het gesprek met de ander verbreed je inzicht. “Als 87-jarige heb ik ervaren dat ik met meisjes van 20 jaar een heel goed gesprek kon voeren, iedereen liet elkaar uitspreken”

Het thema ‘leef-tijd’ is gekozen in verband met de Nationale Ouderendag die op 2 oktober plaats gaat vinden.

Meedoen?

Iedereen kan gratis meedoen met een dialoogtafel. Jong en oud, links en rechts, allochtoon en autochtoon, godsdienstig of niet, boeren en burgers en ook voor buitenlui. Iedereen is welkom. Leerlingen van het Heerbeeck College en  bewoners van de Archipel zullen meedoen, maar wij hopen dat ook veel medewerkers en klanten van Bestwijzer zullen deelnemen.

Leuk als u meedoet! Aanmelden kan via de volgende links:
1. Vrijdag 11 sept om 1400 uur, locatieCultuurspoor (https://www.eventbrite.nl/e/tickets-estafettedialoog-1-cultuurspoor-18351013375)
2. Vrijdag 11 sept om 1400 uur, locatie Cultuurspoor (https://www.eventbrite.nl/e/tickets-estafettedialoog-2-cultuurspoor-18350870949)
3. Vrijdag 11 sept om 1400 uur, locatie Heerbeeck College (https://www.eventbrite.nl/e/tickets-estafettedialoog-3-heerbeeck-college-18351782676)
4. Vrijdag 11 sept om 1400 uur, locatie Heerbeeck College (https://www.eventbrite.nl/e/tickets-estafettedialoog-4-heerbeeck-college-18351921090)
5. Vrijdag 25 sept om 9.15 uur, locatie Bestwijzer (https://www.eventbrite.nl/e/tickets-estafettedialoog-5-bestwijzer-17836531546)
6. Vrijdag 25 sept om 9.15 uur, locatie Bestwijzer (https://www.eventbrite.nl/e/tickets-estafettedialoog-6-bestwijzer-18352131720)
7. Vrijdag 25 sept om 9.15 uur, locatie Heerbeeck College (https://www.eventbrite.nl/e/tickets-estafettedialoog-7-heerbeeck-college-18352162813)
8. Vrijdag 25 sept om 9.15 uur, locatie Heerbeeck College (https://www.eventbrite.nl/e/tickets-estafettedialoog-8-heerbeeck-college-18352197918)