Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties over veranderingen in zorg en ondersteuning

Geplaatst op vrijdag 16 januari 2015


Op donderdag 5 februari organiseren Bestwijzer, de gemeente Best en Welzijn Best Oirschot een bijeenkomst op 5 februari met als thema ‘veranderingen in de zorg en ondersteuning’.

  • Inhoud bijeenkomst:  informatie over veranderingen en brainstormen over de verdere ontwikkeling van de sociale structuur
  • Datum: donderdag 5 februari
  • Tijd:  start 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur, einde om 22.00 uur
  • Locatie: Bestwijzer, Nazarethstraat 173, Best
  • Voor: alle vrijwilligersorganisaties in Best zoals verenigingen, bewonersoverleggen en belangenorganisaties
  • Aanmelden: stuur een mail naar Nikol van de Goor, n.van.de.goor@gembest.nl. Graag uw naam en organisatie vermelden.

Waarom deze bijeenkomst?
In 2015 veranderen de zorg en ondersteuning voor jeugd, ouderen en mensen met een ziekte of beperking. In 2014 is er hard gewerkt om de ondersteuning voor kwetsbare inwoners goed te organiseren. Zodat er in 2015 goede en betaalbare ondersteuning beschikbaar is. Dat is gelukt: wat wettelijk geregeld moest worden, is op tijd geregeld. Nu is de tijd gekomen om de sociale structuur verder te ontwikkelen.

Bij deze ontwikkeling is een belangrijke rol neergelegd voor de basisstructuur. Hiermee bedoelen we alle voorzieningen, diensten en informele netwerken die het mogelijk maken dat mensen op een prettige manier kunnen samenleven en zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen (blijven) voeren. Eigenlijk alles wat er gebeurt in Best voorafgaand aan een verwijzing of indicatie. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk werk of de huisarts, maar ook activiteiten in de buurt, sportclubs, burenhulp, etc. 

In Best is deze structuur al goed ontwikkeld, maar er liggen ook veel kansen om deze verder door te ontwikkelen. Hoe? Daarover willen we graag in gesprek met  vrijwilligersorganisaties op 5 februari.

Het programma bestaat die avond uit twee delen:
1. Presentatie over veranderingen in zorg en ondersteuning en hoe dit in Best georganiseerd is.
2. Brainstorm over de volgende vragen:

  • Welke behoefte heeft uw organisatie aan informatie over alle veranderingen in de zorg en ondersteuning?
  • Wat zou uw organisatie kunnen en willen doen om hierin iets te betekenen, anders dan wat nu al gebeurt? Welke eventuele concrete plannen zijn er al?
  • Wat heeft u daarvoor nodig?
  • Hoe kunnen we nog beter samenwerken met elkaar?

’s Middags is er op deze dag ook een informatiemarkt voor inwoners van 14.00 tot 18.30 uur. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over hun eigen situatie.