Informatiemarkt over de veranderingen in zorg en ondersteuning

Geplaatst op woensdag 14 januari 2015


Donderdag 5 februari van 14.00 tot 18.30 uur in Bestwijzer

In 2015 veranderen de zorg en ondersteuning voor jeugd, ouderen en mensen met een ziekte of beperking. Wilt u meer weten over deze veranderingen? Kom dan naar de informatiemarkt in Bestwijzer op donderdag 5 februari.

Loop gerust binnen tussen 14.00 en 18.30 uur en krijg antwoord op vragen als:

  • Waar kan ik terecht als ik ondersteuning nodig heb?
  • Wat verandert er in 2015 voor mij of voor mijn kind?
  • Aan wie kan ik hulp vragen?

Wat verandert er in 2015?
De gemeente regelt sinds 1 januari 2015 de ondersteuning om zelfstandig te kunnen leven en wonen, alle jeugdhulp en ondersteuning  om (weer) aan het werk te kunnen. Deze taken worden geregeld in verschillende wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Meer informatie hierover vindt u op www.gemeentebest.nl/samenzorgenvoorbest.

Samen zorgen voor Best
De gemeente gaat samen met zorg- en welzijnsaanbieders de zorg dichtbij inwoners, eenvoudiger en efficiënter organiseren. Zodat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. En dat meer mensen - ook mensen met een arbeidsbeperking - aan de slag kunnen. We gaan ook beter kijken naar wat mensen zelf of met hulp van elkaar kunnen. Dat betekent dat als u ondersteuning nodig heeft, u sommige zaken zelf of met hulp van familie en bekenden regelt. Dat betekent dat we klaar staan voor elkaar. Voor mensen die het echt nodig hebben, blijft er goede ondersteuning beschikbaar vanuit de gemeente en haar partners. Zo zorgen we samen voor Best.