Zorg en ondersteuning veranderen in 2015

Geplaatst op maandag 5 januari 2015


Per 1 januari 2015 veranderen de zorg en ondersteuning. Gemeenten krijgen er dan nieuwe taken bij. Hierdoor kan de zorg dichtbij inwoners, eenvoudiger en efficiënter georganiseerd worden. De gemeente Best werkt samen met zorg- en welzijnsaanbieders aan goede en betaalbare zorg en ondersteuning. Zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen.

In 2015 kunt u in Bestwijzer terecht als u van de gemeente ondersteuning nodig heeft

  • bij zelfstandig wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • bij opvoeden of opgroeien
  • om (weer) te kunnen werken

In onderstaand overzicht ziet u wat er verandert en waar u voortaan terecht kunt.