De gemeente regelt vanaf 2015 de jeugdhulp

Geplaatst op woensdag 17 december 2014


Op 1 januari gaat de nieuwe Jeugdwet in en worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dat betekent dat de gemeente alle jeugdhulp gaat regelen en betalen. De gemeente gaat hiervoor samenwerken met professionele organisaties op het gebied van jeugdhulp. Vanaf 2015 zijn er voor jeugdhulp geen indicaties meer van Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Kinderen die nu jeugdhulp hebben, houden dezelfde hulp in 2015

2015 is een overgangsjaar. Kinderen en jongeren die een indicatie hebben die doorloopt in 2015 (of langer), houden deze zorg en kunnen bij hun eigen zorgaanbieder blijven. Dit geldt zo lang de indicatie in 2015 loopt, tot uiterlijk 1 januari 2016. Het overgangsjaar geldt ook als u de zorg voor uw kind zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb). U ontvangt in 2015 hetzelfde bruto PGB als in 2014.
Maatregelen die door de rechter zijn opgelegd, zoals  jeugdbescherming en jeugdreclassering en pleegzorg  lopen ook na het overgangsjaar 2015 door. Pleegkinderen met langdurige pleegzorg kunnen dus bij hun pleeggezin blijven.

Brief van de gemeente

Heeft uw kind nu jeugdhulp en een indicatie die doorloopt in 2015? Dan krijgt u begin volgend jaar een brief van de gemeente. Hierin staan de gegevens van een vast contactpersoon. Deze persoon, een deskundige op het gebied van jeugdhulp, gaat samen met u bekijken welke ondersteuning nodig is na afloop van de indicatie.

Meer informatie vindt u op www.gemeentebest.nl/samenzorgenvoorbest.