De algemene tegemoetkoming Wtcg vervalt in 2014

Geplaatst op woensdag 17 december 2014


Het kabinet heeft de tegemoetkoming voor mensen met een chronische ziekte of handicap (Wtcg) met ingang van dit jaar afgeschaft. Omdat de Wtcg-toelage achteraf wordt uitbetaald, ontvangen Wtcg-gerechtigden eind 2014 nog hun toelage over 2013. Deze regeling was bedoeld om extra kosten te compenseren die een chronische ziekte of handicap vaak met zich meebrengt. Ook de Compensatie eigen risico (Cer) is vervallen met ingang van 2014.

Nieuwe regeling voor mensen met laag inkomen

Vanaf 2015 moeten gemeenten – met minder geld – iets doen voor mensen met hoge zorgkosten. De gemeente Best werkt aan een nieuwe regeling. Meer informatie over de nieuwe regeling en wat u moet doen om voor de regeling in aanmerking te komen volgt begin 2015. U hoeft daar nú nog niets voor te doen. De nieuwe regeling is bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen.

Brief van het CAK

Kwam u in 2013 in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming Wtcg? Dan heeft u half december een brief van het CAK ontvangen. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Met het terugsturen van de antwoordkaart, geeft u het CAK toestemming om uw gegevens aan de gemeente over te dragen. Als u de antwoordkaart terugstuurt kan de gemeente u informeren over de nieuwe regeling. Als u de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt u altijd de regeling aanvragen als u tot de doelgroep behoort.
Het terugsturen van de antwoordkaart wil niet zeggen dat u een vervangende uitkering ontvangt. Dat hangt af van uw situatie en de voorwaarden van de nieuwe regeling.

Meer informatie vindt u op www.gemeentebest.nl/samenzorgenvoorbest.