Informatie over veranderingen in 2015

Geplaatst op woensdag 19 november 2014


Vanaf 1 januari 2015 gaan de zorg en ondersteuning in Nederland veranderen. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Ook gaan zij alle ondersteuning thuis regelen en de ondersteuning aan iedereen die het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt. Zodat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. We gaan ook beter kijken naar wat u zelf nog kunt en wat familie, vrienden of buren kunnen doen. Dat betekent dat we klaar staan voor elkaar. Voor mensen die het echt nodig hebben, blijft er goede ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners. Zo zorgen we samen voor Best.

Via publicaties in Groeiend Best legt de gemeente uit wat de veranderingen voor inwoners van Best betekenen. U kunt deze publicaties hieronder bekijken. Mensen die nu zorg en ondersteuning krijgen, krijgen van de gemeente een brief over de veranderingen in 2015.

> September 2014: veranderingen in (jeugd)zorg en ondersteuning in 2015

> November 2014: samen zorgen voor Best

Ook op www.gemeentebest.nl/samenzorgenvoorbest vindt u meer informatie over alle veranderingen.